Paris Nouvelle Vague系列

卡地亚Paris Nouvelle Vague系列珠宝,为法兰西独特魅力的化身--巴黎女性献上巴黎新浪潮系列,歌颂她的性情与品味.即刻访问卡地亚官网,触摸卡地亚珠宝之美!

Paris Nouvelle Vague戒指

卡地亚Paris Nouvelle Vague系列戒指,为法兰西独特魅力的化身--巴黎女性献上巴黎新浪潮系列,歌颂她的性情与品味。即刻访问卡地亚官网,触摸卡地亚戒指之美!

Paris Nouvelle Vague戒指

Paris Nouvelle Vague手镯

Paris Nouvelle Vague手镯

Paris Nouvelle Vague耳环

卡地亚Paris Nouvelle Vague系列耳环,为法兰西独特魅力的化身--巴黎女性献上巴黎新浪潮系列,歌颂她的性情与品味。即刻访问卡地亚官网,触摸卡地亚耳环之美!

Paris Nouvelle Vague耳环

Paris Nouvelle Vague项链

Paris Nouvelle Vague项链